Yrityksen muistilista

2019

2018

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

0,77 % 0,86 %
ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v
ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Eläkkeen saaja 1,61 % 1,53 %
Palkansaajat, ansaittava väh. 14 282 e/vuosi 1,54 % 1,53 %
Yrittäjät (YEL-vakuutetut), ansaittava väh. 14 282 e/vuosi 1,77 % 1,70 %

Työeläkevakuutusmaksut

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) 6,75 % 6,35 %
Työntekijältä perittävä eläkemaksu ( 53-62 v)

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (63-67 v)

8,25 %

6,75 %

7,85 %

6,35 %

Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu 1,50 % 1,90 %
Osaomistajan tyött.vak.maksu 0,78 % 0,92 %
TyEL, tilap. työnantaja,
ei vak. työntek. palkkasumma alle 8502 e/6 kk
25,2 % 25,3 %
TyEL, sopimustyönantaja palkkas. 2017 väh. 2 083 500 e 25,2 % 25,3 %
Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2 086 500 asti 0,50 % 0,65 %
2 086 500 ylittävästä palkkasummasta 2,05 % 2,60 %
Osaomistajasta maks. työnantajan maksu 0,50 % 0,65 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 18- 52 v 24,10 % 24,10 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 53-62 v

YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 63-67 v

25,60 %

24,10%

25,60 %

24,10%

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäiväraha 42,00 42,00
Kotimaan osapäiväraha 19,00 19,00
Kilometrikorvaus  0,43  0,42
Ateriakorvaus 10,50 10,50

Luontaisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu 20,00 20,00
Puhelinetu 20,00 20,00
Ravintoetu 1.1.-31.12.   6,60   6,50
Peruskorko 1.1.-30.6.  -0,25% -0,25 %
Peruskorko 1.7.-31.12.   -0,25 %
Viivästyskorko 1.1.-30.6. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi

 7,00%

 8,00%

7,00 %

8,00%

Viivästyskorko 1.7.-31.12. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa
Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi
 

 

7,00 %

8,00 %