Yrityksen muistilista

2018

2017

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

0,86 % 1,08 %
ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v
ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
eläkkeen saaja 1,53 % 1,45 %
palkansaajat 1,53 % 1,58 %
yrittäjät (YEL-vakuutetut) 1,70 % 1,64 %

Työeläkevakuutusmaksut

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) 6,35 % 6,15 %
Työntekijältä perittävä eläkemaksu ( 53-62 v)

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (63-67 v)

7,85 %

6,35 %

7,65 %

6,15 %

Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu 1,90 % 1,60 %
Osaomistajan tyött.vak.maksu 0,92 % 0,70 %
TyEL, tilap. työnantaja,
ei vak. työntek. palkkasumma alle 8346 e/6 kk
25,3 % 25,1 %
TyEL, sopimustyönantaja
vak. työntek. tai palkkasumma väh. 8346 e/6 kk
25,3 % 25,1 %
Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2 083 500 asti 0,65 % 0,80 %
2 083 500 ylittävästä palkkasummasta 2,60 % 3,30 %
Osaomistajasta maks. työnantajan maksu 0,65 % 0,80 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 18- 52 v 24,10 % 24,10 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 53-62 v

YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 63-67 v

25,60 %

24,10%

25,60 %

24,10%

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäiväraha 42,00 41,00
Kotimaan osapäiväraha 19,00 19,00
Kilometrikorvaus  0,42  0,41
Ateriakorvaus 10,50 10,25

Luontaisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu 20,00 20,00
Puhelinetu 20,00 20,00
Ravintoetu 1.1.-30.6.   6,50   6,40
Ravintoetu 1.7.-31.12.   6,40
Peruskorko 1.1.-30.6.  -0,25% 0,00 %
Peruskorko 1.7.-31.12.  -0,25% 0,00 %
Viivästyskorko 1.1.-30.6. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi

 7,00%

 8,00%

7,00 %

8,00%

Viivästyskorko 1.7.-31.12. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa
Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi
 7,00%

 8,00%

7,00 %

8,00 %