Yrityksen muistilista

2022

2021

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

1,34 % 1,53 %
ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v
ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu

Sairaanhoitomaksu, palkka- ja työtulot 0,53 % 0,68 %
Sairaanhoitomaksu, eläke- ja etuustulot 1,50 % 1,65 %
Päivärahamaksu, 16-67 v maksuvelvoll. ansiot väh. 15 128 e/vuosi 1,18 % 1,36 %
Päivärahamaksu, yrittäjät, ansiot väh. 15 128 e/vuosi 1,32 % 1,55 %

Työeläkevakuutusmaksut

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) 7,15 % 7,15 %
Työntekijältä perittävä eläkemaksu ( 53-62 v)

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (yli 62 v)

8,65 %

7,15 %

8,65 %

7,15 %

Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu 1,50 % 1,40 %
Osaomistajan tyött.vak.maksu 0,74 % 0,65 %
TyEL, tilap. työnantaja,
ei vak. työntek. palkkasumma alle 9006 e/6 kk
25,85 % 24,8 %
TyEL, sopimustyönantaja palkkas. väh. 2 169 000 e 25,85 % 24,8 %
Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2 197 500 asti 0,50 % 0,45 %
2 197 500 ylittävästä palkkasummasta 2,05 % 1,90 %
Osaomistajasta maks. työnantajan maksu 0,50 % 0,50 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta alle 53 ja yli 62 v 24,10 % 24,10 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 53-62 v 25,60 % 25,60 %

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäiväraha 45,00 44,00
Kotimaan osapäiväraha 20,00 20,00
Kilometrikorvaus  0,46  0,44
Ateriakorvaus 11,25 11,00

Luontaisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu 20,00 20,00
Puhelinetu 20,00 20,00
Ravintoetu 1.1.-31.12.   7,15   6,90
Peruskorko 1.1.-30.6.  -0,50% -0,50 %
Peruskorko 1.7.-31.12. 0,00 % -0,50 %
Viivästyskorko 1.1.-30.6. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi

 7,00 %

 8,00 %

7,00 %

8,00%

Viivästyskorko 1.7.-31.12. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa
Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi
 

 

7,00 %

8,00 %