Yrityksen muistilista

2020

2019

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

1,34 % 0,77 %
ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v
ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu

Sairaanhoitomaksu, palkka- ja työtulot 0,68 %
Sairaanhoitomaksu, eläke- ja etuustulot 1,65 %
Päivärahamaksu, 16-67 v maksuvelvoll. ansiot väh. 14 574 e/vuosi 1,18 % 1,54 %
Päivärahamaksu, yrittäjät, ansiot väh. 14 574 e/vuosi 1,33 % 1,77 %

Työeläkevakuutusmaksut

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) 7,15 % 6,75 %
Työntekijältä perittävä eläkemaksu ( 53-62 v)

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (yli 62 v)

8,65 %

7,15 %

8,25 %

6,75 %

Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu 1,25 % 1,50 %
Osaomistajan tyött.vak.maksu 0,65 % 078 %
TyEL, tilap. työnantaja,
ei vak. työntek. palkkasumma alle 8676 e/6 kk
25,3 % 25,2 %
TyEL, sopimustyönantaja palkkas. väh. 2 125 500 e 25,3 % 25,2 %
Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2 125 500 asti 0,45 % 0,50 %
2 125 500 ylittävästä palkkasummasta 1,70 % 2,05 %
Osaomistajasta maks. työnantajan maksu 0,45 % 0,50 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta alle 53 ja yli 62 v 24,10 % 24,10 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 53-62 v 25,60 % 25,60 %

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäiväraha 43,00 42,00
Kotimaan osapäiväraha 20,00 19,00
Kilometrikorvaus  0,43  0,43
Ateriakorvaus 10,75 10,50

Luontaisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu 20,00 20,00
Puhelinetu 20,00 20,00
Ravintoetu 1.1.-31.12.   6,80   6,60
Peruskorko 1.1.-30.6.  -0,25% -0,25 %
Peruskorko 1.7.-31.12. -0,00 %
Viivästyskorko 1.1.-30.6. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi

 7,00 %

 8,00 %

7,00 %

8,00%

Viivästyskorko 1.7.-31.12. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa
Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi
 

 

7,00 %

8,00 %