Yrityksen muistilista

2017

2016

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

1,08 % 2,12 %
ei makseta ennen sitä seur. kalenterikk, jossa työntekijä täyttää 16 v
ei makseta sen kalenterikk:n jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 v

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
eläkkeen saaja 1,45 % 1,47 %
palkansaajat 1,58 % 2,12 %
yrittäjät 1,64 % 2,25 %

Työeläkevakuutusmaksut

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (alle 53 v) 6,15 % 5,70 %
Työntekijältä perittävä eläkemaksu ( 53-62 v)

Työntekijältä perittävä eläkemaksu (63-67 v)

7,65 %

6,15 %

7,20 %

7,20 %

Työntekijältä perittävä tyött.vak.maksu 1,60 % 1,15 %
Osaomistajan tyött.vak.maksu 0,70 % 0,46 %
TyEL, tilap. työnantaja,
ei vak. työntek. palkkasumma alle 8334 e/6 kk
25,1 % 25,1 %
TyEL, sopimustyönantaja,
vak. työntek. tai palkkasumma väh. 8334 e/6 kk
25,1 % 24,6 %
Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2 059 500 asti 0,80 % 1,00 %
2 059 500 ylittävästä palkkasummasta 3,30 % 3,90 %
Osaomistajasta maks. työnantajan maksu 0,80 % 1,00 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 18- 52 v 24,10 % 23,60 %
YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 53-62 v

YEL-maksu vahv. YEL-työtulosta 63-67 v

25,60 %

24,10%

25,10 %

25,10%

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäiväraha 41,00 40,00
Kotimaan osapäiväraha 19,00 19,00
Kilometrikorvaus  0,41  0,43
Ateriakorvaus 10,25 10,00

Luontaisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu 20,00 20,00
Puhelinetu 20,00 20,00
Ravintoetu 1.1.-30.6.   6,40   6,30
Ravintoetu 1.7.-31.12.   6,40   6,20
Peruskorko 1.1.-30.6.  0,00 % 0,00 %
Peruskorko 1.7.-31.12.  0,00 % 0,00 %
Viivästyskorko 1.1.-30.6. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi

 7,00 %

8,00 %

7,50 %

8,50 %

Viivästyskorko 1.7.-31.12. kun velasta
ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

Kaupallisiin sopimuksiin liittyen 1 %-yksikkö korkeampi

  7,00 %

8,00 %